ZP Gros
31.01.2012 16:26:20 clok font font font print

Rakamlarla Türkiye’de ve Erzurum’da Nüfus

Erdal Tanas KARAGÖLTürkiye’nin 2011 yılı nüfus rakamları TÜİK tarafından açıklandı. 2011 Nüfus rakamları, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’n den alınan nüfus ve kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) ikamet eden nüfus dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Belirli göstergelere göre, Türkiye genelinde ve Erzurum’da nüfus nasıl değişmiştir?  Bunlara bir göz atmak gerekirse;

2011 yılında Türkiye nüfusu 74.724.269 kişi olduğu açıklanmıştır.  Bu rakamlara göre, 2011 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1.001.281 kişi arttığı görülmüştür.  Ayrıca, Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 50,2’sini (37.532.954 kişi) erkekler, yüzde 49,8’ini (37.191.315 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır. Buna karşın, Erzurum’da nüfusun 780.847 kişi olduğu ve bu nüfusun 393.081 kişi erkek ve 387.766 kişi ise kadın olduğu açıklanmıştır.

Ülke nüfusu şehirli ve köylü ayrımına göre incelendiğinde,  nüfusun yaklaşık yüzde 77’i şehirde ve yüzde 23’ü belde ve köylerde yaşamaktadır. Erzurum’da ise 505.254 kişi il ve ilçe merkezlerinde ve 275.593 kişi belde ve köylerde yaşamaktadır. Yani Erzurum’da nüfusun yaklaşık yüzde 65’i şehirde ve yüzde 35’i belde ve köylerde yaşadığı görülmektedir. 2010 yılı ile karşılaştırıldığında, 2011 yılında Erzurum’un il ve ilçelerinde yaşayan nüfus artmış, belde ve köylerde yaşayan nüfus ise azalmıştır.

2011 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,5 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında 81 il içerisinde, 56 ilin nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 25 ilin nüfusunda ise azalma olduğu görülmüştür. 2011 yılında Erzurum ise nüfusu artan iller arasında yer almış ve Erzurum’un yıllık nüfus artış hızı binde 15,18 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran ile Erzurum’da nüfus artış hızı Türkiye ortalamasının üstünde kalmıştır.

Türkiye nüfusun yüzde 18,2’si (13.624.240 kişi) İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul’u sırasıyla; yüzde 6,6 ile (4.890.893 kişi) Ankara, yüzde 5,3 ile (3.965.232 kişi) İzmir ve yüzde 3,6 ile (2.652.126 kişi) Bursa takip etmiştir. Erzurum’da ise Türkiye nüfusunun yüzde 1.04’ü yani 780.847 kişi yaşamaktadır.

Diğer yandan, bir kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak tanımlanan “Nüfus Yoğunluğu” Türkiye genelinde 97 kişi olduğu hesaplanmıştır. Erzurum’da ise kilometrekareye 31 kişi düştüğü görülmüştür. Bu oran Türkiye ortalamasının altındadır.

Son olarak, Türkiye genelinde 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus 50.346.979 kişi ve bu kısım toplam nüfusun yüzde 67,4’ünü oluşturmaktadır. Ülke nüfusunun büyük bir kısmının genç ve dinamik olması ve bu nüfusa yapılacak yatırımın beşeri sermayenin güçlü hale gelecek ve dolayısıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Ülkede ortanca yaşın 29,7 olması da beşeri sermayenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
facebook twitter
Yorumlar
  • ismail tanas02.02.2012 15:17

    sayın hocam erzurumla bu kadar yakından ilgilenmeniz biz erzurumluları sevidirdiyi gibi duygulandırmıştır sizinde erzurumlu olmanız dahada gururlandırıyor dolayısıyla erzurumun yetiştirdiyi sizin gibi deyerlerin erzuruma sahip cikması erzurumu daha layık olduğu yerlere getirecektir bu manada şahsım ve erzurum adına teşekürlerimi sunarım

Yazarın Diğer Yazıları