ZP Gros
05.10.2013 20:51:52 clok font font font print

Kurban ibadeti

Talip AKBAŞYaklaşmak, Allah'a yakın olmaya vesile olan şey anlamına gelen Kurban kelimesi, dini terim olarak, Allah rızasını kazanmak amacı ve ibadet niyetiyle belirli vakitte, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı usulünce kesmek demektir.

Yüce dinimiz, insanı yaratıcısına yakınlaştırmak, O'na ulaştırmak veya Allah ile kulu arasındaki bağı sağlamlaştırmak ve benzeri maksatlarla çeşitli ibadetleri meşru kılmıştır. İnsanlıkla yaşıt olan ve her toplumda bir şekilde izleri bulunan kurban ibadeti de bunlardan biridir.

            "Kurbanlık deve ve sığırları da, sizin için Allah'ın (dininin) nişanelerinden (kurban) kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. O halde onları saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere yaslandığı vakit (yani canları çıktığında) onların etlerinden yiyin, kanaat edip istemeyene de, isteyene de yedirin. Böylece onları sizin emrinize verdik ki, şükredesiniz" (Hac, 22/36).

 Her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de niyet ve ihlâs şarttır. Zira "Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat O'na sadece sizin takvanız ulaşır' (Hac,22/37) anlamındaki âyet, bütün ibadetlerin temel şartı olan ihlâs'a vurgu yapmaktadır.

Sevgili peygamberimiz de, bu hususu şöyle ifade etmektedir: "Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise, eline geçecek olan ancak odur."

Kurban edilecek hayvan asgari şu kusurları taşımamalıdır. Aşırı derecede zayıf, yürüyemeyecek derecede kötürüm ve topal, kulağının ve kuyruğunun üçte biriden fazlası kopmuş, dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş, doğuştan kulağı olmayan, koyun ve keçide bir, sığırda iki memesi kurumuş, ağır hasta olan hayvanları kurban etmek caiz olmaz.

Kurban bayramının ilk üç günü bayram namazının kılınmasından sonra, üçüncü günü akşamına kadar olan süre zarfında kesilebilen kurban ibadetinin birçok hikmeti bulunmaktadır.

-Kişinin kulluk bilincini canlı bir şekilde yaşatır.

-Toplumsal dayanışma ve paylaşma duygusunu geliştirir kardeşlik bağlarını pekiştirir.

-Kurban, gerektiğinde bir müminin malını da canını da Allah yolunda feda edebileceğinin sembolik bir ifadesidir.

 

- Netice olarak Kurban kesmenin sosyal ve iktisadi açıdan da pek çok faydası vardır. 

facebook twitter
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları