Erzurum Haber Girişi : 23 Haziran 2023 09:54

Mahalle çeşmeleri mercek altına alında

Mahalle çeşmeleri mercek altına alında
Erzurum bölgesindeki içme sularının kalitesinin belirlenmesine yönelik Hüseyin Gökçen ve Mustafa Atasever tarafından yapılan araştırmada ilginç tespitlere ulaşıldı.

Erzurum bölgesindeki içme sularının kalitesinin belirlenmesine yönelik Hüseyin Gökçen ve Mustafa Atasever tarafından yapılan araştırmada ilginç tespitlere ulaşıldı.

 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi'nden yayınlanan makalede, suyun canlıların en temel ihtiyaçlarından birisi, hayatın varlığı ve devamlılığı için vazgeçilmez bir kaynağı olduğu ifade edilerek, “ Dünyanın su sıkıntısı her geçen gün artmaktadır. Yeryüzünde iki çeşit su bulunur. Birincisi tatlı su, insanların içebileceği su, az tuz içerir. İkincisi. tuzlu su, okyanuslardaki su, daha yüksek konsantrasyonda çözünmüş tuz içerir.” denildi.

 

 

Mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapıldı

 

Hüseyin Gökçen ve Mustafa Atasever tarafından Erzurum şehir merkezi, halk çeşmeleri ve ilçelerin su dağıtım şebekesinin uç noktalarından alınan bin 403 adet su numunesi mikrobiyolojik, 258 adet su numunesi kimyasal analizleri yapmak maksadıyla araştırmanın materyalini oluşturdu. Araştırmada, Erzurum çeşmeleri ve şebeke suları mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından incelendi. Su numunelerinde pH değeri 6.65-8.33 (ortalama 7.31), bulanıklık ve renk ile koku ve tat değerlerinin, tüketicilerce kabul edilebilir sınırlarda olduğu belirlendi. İletkenlik değerinin 113-830 S/cm (ortalama 453.4 S/cm) ve nitrit değerinin 0.02- 0.25 mg/l (ortalama 0.083 mg/l) arasında değiştiği saptandı.

 

Bazı değerler yönetmeliklere uygun değil

 

Erzurum il ve ilçe merkezlerindeki su numunelerinde nitrat değeri 9.60-26.85 mg/l (ortalama 17.44 mg/l) arasında saptandı. Erzurum merkezde bulunan toplam 12 halk çeşmesinin 6'sında (%50) nitrat değerinin 50.17-145.84 mg/l (ortalama 95.88 mg/l) düzeyinde olduğu ve yönetmelikte bildirilen değerlere uygun olmadığı belirlendi. Su numunelerinde amonyum, arsenik, alüminyum ve kurşun miktarları sırasıyla, 0.07-0.59 mg/l (ortalama 0.183 mg/l), 0-0.432 g/l (ortalama 0.036 g/l), 0.04-0.25 g/l (ortalama 0.115 g/l), 0-0.613 g/l (ortalama 0.049 g/l) arasında değiştiği tespit edildi. Erzurum il ve ilçe merkezlerindeki su numunelerinde demir miktarı 0.04-0.18 g/l (ortalama 0.10 mg/l) arasında saptandı. Toplam 1403 su numunesinin, 117 tanesinde (%8.33) E. coli ve koliform grubu bakteri üremesi saptandı.

 

Depo temizliği önemli bir detay

 

Araştırmada, Erzurum merkez halk çeşmeleri ve şebeke suları ile ilçe merkez şebeke suları bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından incelendi. Su numuneleri incelenen parametreler açısından genellikle yönetmeliklere uygun bulundu. Bu durum özellikle bölgenin nispeten sanayi bölgelerine uzaklığı, doğal sularının zenginliği ve konvansiyonel tarım sistemlerinin yaygın olmamasıyla yakından ilişkili olduğu belirtilerek, “Çok sınırlı sayıda numunede yönetmeliğe uygun olmayan parametreler de ortaya çıkmıştır. Depoların usulüne uygun dizayn edilmesi ve en az yılda bir kez depo temizliğinin yapılması gerekmektedir.” denildi. İHA