Türkiye Haber Girişi : 17 Haziran 2023 15:51

TYT için ilk uzman yorumları: Geneli kolay, tarih zorlayıcı

TYT için ilk uzman yorumları: Geneli kolay, tarih zorlayıcı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT ile ilgili Uğur Okulları & Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Uğur Okulları & Uğur Kurs Lise Bölüm Başkanları, öğrencilerden alınan bilgilere göre ilk değerlendirmeleri yaptı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ilgili Uğur Okulları & Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Uğur Okulları & Uğur Kurs Lise Bölüm Başkanları, öğrencilerden alınan bilgilere göre ilk değerlendirmeleri yaptı.

 

Yaklaşık 3,5 milyon adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleşti. Tüm yurtta saat 10.15'te başlayan sınav, tek oturumda 165 dakika sürdü. TYT'de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe, 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu. Sosyal Bilimler testinde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı. 18 Haziran Pazar günü ise YKS ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve YKS üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

 

 

Uğur Okulları & Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Uğur Okulları & Uğur Kurs Lise Bölüm Başkanları, öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS'nin ilk oturumu olan TYT'yi değerlendirdi.
Uğur Okulları & Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt yaptığı ifadelerde şunları söyledi:
“2023 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 10 ve 11. sınıf kademelerinden, diğer derslerin sorularının ise 9 ve 10. sınıf kademelerinden olduğu görülmüştür.

 

Matematik, geçmiş yıllarda çıkmış sorulara benzer formatta ancak daha kolay sorulardan oluşmuştur. Öğrenciden soruyu doğru okuyup yorumlaması ve matematiksel modelleme yaparak sonuca gidilmesi istenmiştir. Geçmiş yıllara göre daha net bir şekilde anlaşılıp çözülebilecek matematik sorularının var olduğu belirtilmiştir. Geometride günlük hayatla ilişkilendirip modelleyerek geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer almıştır. Matematik ve geometri testinde geçen yıla göre daha kolay seviyede sorular sorulmuştur. Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiştir.

 

“Türkçede kazanım sorgulandı”

 

Türkçede sekiz dil bilgisi sorusu sorulmuş ve bu soruların şıklarında birden fazla kazanım sorgulanmıştır. Geri kalan sorularda ise paragraf yorumlama, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmıştır. Anlam sorularının zorluğu orta seviyede olup özellikle paragraf sorularında kullanılan çeldiricilerin birkaç soruda kuvvetli olduğu belirtilmiştir.


Sosyal Bilimlerde tarihten çok zor; diğer bölümlerde zorluk düzeyi orta seviyede olan, bilgiyi yorumlayan sorular sorulmuştur. Tarih soruları, müfredata uygun yorum ve bilgi ağırlıklıdır. Sorularda özellikle kronoloji bilgisi ve olay örgüsü sorgulanmıştır. Coğrafya açısından müfredat ile örtüşen bir sınav olmuştur. Grafik okuryazarlığı ön plana çıkarılmıştır. Yapılabilirliği yüksek bir sınavdır. Felsefe soruları temel kavram ve akımların bilgisine dayalı olarak yorum yapmayı gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları ise geçtiğimiz yıla göre daha kolay tarzda hazırlanmıştır. Genel olarak yorumlama becerisinin sorgulandığı sınavda temel bilgileri sorgulayan soru tiplerine de yer verilmiştir.

 

Fen Bilimlerinde temel bilgiler sorgulanmıştır. Fizik soruları; matematiksel işlem içermeyen, okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik sorulardır. Biyoloji soruları, kolay ve temel bilgi düzeyindedir. Kimya soruları, temel bilgiye dayalı ve beklenen düzeydedir. Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür.”

 

 

“Müfredat dışı soru sorulmamıştır”

 

Matematik Bölüm Başkanı Nilda Yüksel ise soruların 9. ve 10. sınıf kazanımlara uygun olduğu görüşlerinde şunları söyledi: “Sınava giren adaylardan aldığımız bilgilere göre, 2023 TYT matematik ve geometri soruları ağırlıklı olarak 9 ve 10. sınıf MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup müfredat dışı soru sorulmamıştır. Sınavda önceki yıllarda çıkmış sorulara benzeyen ancak uğraştırıcı olmayan, güncel sorularda bile hikaye net bir şekilde anlaşılıp direkt çözüme başlanabilecek daha kolay matematik sorularından oluştuğu belirtilmiştir. Matematik soruları; okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, verileri birbiriyle ilişkilendirme, gerçek hayat problemlerini matematiksel olarak ifade edip işlem yapabilme yeteneğini ölçmeye yöneliktir. Geometri soruları çoğunlukla modelleme kurgusuyla hazırlanmış olup hikayeleştirilmiş sorular da bulunmaktadır. Soruların zorluk derecesi orta seviyeli olmakla beraber geçen seneden daha kolay olduğu belirtilmiştir. Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiştir.”

 

“Türkçe geçen seneden farklı değil”

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu da soruları geçen seneden farklı olmadığını söyleyerek, “Türkçede sekiz dil bilgisi sorusu sorulmuş bu soruların şıklarında birden çok kazanım yoklanmış, geri kalan soruların ise paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmıştır. Anlam sorularının zorluğu orta seviyede olup özellikle paragraf sorularında kullanılan çeldiricilerin birkaç soruda kuvvetli olduğu öğrencilerden gelen duyumlar arasındadır. Türkçe sorularının geçen seneden farklı olmadığı gözlemlenmiştir” şeklinde konuştu.


Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay ise fizik soruları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Öğrencilerimizden aldığımız ilk bilgilere göre, soruların Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı müfredat çerçevesinde hazırlandığı görülmektedir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) kısmında, fizik bilgileri günlük hayattaki örnekler üzerinden sorgulanmıştır. Bu yaklaşım, öğrencilerin fizik konularını somut bağlamlarla ilişkilendirmelerine ve gerçek dünya problemlerini çözebilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Sınavda sorulan üç soru; 9. sınıf müfredatındaki kuvvet-hareket, ısı-sıcaklık ve madde özellikleri ünitelerini kapsamaktadır. Soru sayısı bakımından dağılımın adil olduğu söylenebilir. Kalan 4 dört soru ise 10. sınıf müfredatındaki elektrik ve optik ünitelerine eşit bir şekilde dağıtılmıştır. Soru dağılımında dalgalar ve basınç- kaldırma kuvveti ünitelerinden soru sorulmaması sürpriz olarak nitelendirilebilir. Sorularda matematiksel hesaplama gerektirmeyen ve bilgiyi kullanma ile ilişki kurma yeteneğini öne çıkaran bir yaklaşım benimsendiği ifade edilmektedir. Bu, öğrencilerin sadece teorik bilgiyi ezberlemek yerine, onu gerçek hayatta nasıl kullanacaklarını ve farklı durumlar arasında nasıl ilişki kurabileceklerini anlamalarını gerektirmektedir. Bu yaklaşım; öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve analiz becerilerini değerlendirmeye yönelik olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

 

“Kimyada sorular normal düzeydeydi”

 

Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil ise soruların normal düzeyde olduğunu söyleyerek, “2023 TYT Kimya sorularının beklenen konuları ve beklenen kazanımları sorguladığı görülmektedir. Geçen yıllarda olduğu gibi dört soru 9. sınıf, üç soru 10. sınıf müfredatında yer alan konulardan hazırlanmış ve yine sorular önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur. Beklenilmeyen bir soru yoktur. Öğrenciler, soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca öğrenciler; soruların normal düzeyde, bilgi ağırlıklı olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar” dedi.
Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç ise, “2023 TYT Biyoloji soruları 9 ve 10. sınıf müfredatını kapsamaktadır. Altı sorudan üç tanesi 9. sınıf, diğer üç tanesi ise 10. sınıf müfredatına aittir. Sınavda TYT biyoloji müfredatına ait her üniteye değinilmiştir. Biyoloji testinin temel bilgi düzeyini ölçecek kapsamda, kolay dereceli olarak nitelendirilebilecek sorulardan oluştuğu söylenebilir. Sınavda yer alan altı sorudan bir tanesi bilgi ve yorum içerikli, diğer beş tanesi ise doğrudan bilgiye dayalı kurgulanmıştır. Soruların müfredat kazanımları ile uyumlu ve beklenilen ÖSYM formatında olduğu düşünülmektedir. Öğrenciler, seçici veya sürpriz bir soruyla karşılaşmamıştır” şeklinde konuştu.

 

“Düzenli çalışanların rahatlıkla çözebildiği sorular”

 

Coğrafya kısmı için Bölüm Başkanı Davut Gürler de, “Coğrafya soruları, beklendiği gibi 9 ve 10. sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsamaktadır. Öğrencilere 9. sınıf kazanımlarından iki, 10. sınıf kazanımlarından üç soru yöneltilmiştir. Her ünite başlığından soru sorulmuştur. Beş sorunun ikisinde grafik okuryazarlığı ön plandadır. Düzenli olarak çalışan, test pratiği olan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiştir. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmamaktadır” dedi.

 

Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün ise şu yorumlarda bulundu:

 

“Tarih sorularının genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülmüştür. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir. Sorular, daha önceki TYT'lerde olduğu gibi tüm sınıf düzeylerinden gelmiştir. Temel bilgi ve kronoloji bilgisini bilen, olay örgüsüne hakim olan öğrencilerin bile zorlanacağı bir sınavdır. Alışılagelmiş TYT sınavındaki zorluk seviyesinin üzerinde zor sorular sorulmuştur.”

 

“Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdır” diyen Felsefe Bölüm Başkanı Gülay Ataç ise, “TYT felsefe soruları, 10 ve 11. sınıf MEB müfredatına uygundur. Sorular bilgiye dayalı yorum gücünü ölçen, paragrafları dikkatli ve doğru okuma becerisi gerektiren niteliktedir. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınavdır. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdır. Zorluk düzeyi orta derecede olup seçenekler bilgiye dayalı olarak eleme yapılabilecek şekilde düzenlenmiştir” dedi.

 

“Dikkatli okuyan öğrenciler için kolaya yakın”

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Muhammed Yasin Bekir de son olarak, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları genel olarak okuma, anlama ve yorumlama becerisinin yanında temel bilgileri de ölçmeye yönelik şekilde hazırlanmıştır. Yorum gerektiren bazı soruların içerisinde temel bilgileri sorgulayan ifadelere de yer verilmiştir. Soruları dikkatli bir şekilde okuyan ve zaman problemi yaşamayan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği sorulardan oluşan sınavın zorluk derecesi kolaya yakındır” ifadelerini kullandı.