Erzurum Haber Girişi : 07 Temmuz 2021 11:08

DOSİAD, Mayıs bülteni açıklandı!

Salgınla mücadelenin etkin olduğu 2021 yılının ilk 5 ayında ticaret sektörünün durumu ve Sosyal Koruma Kalkanı destekleri değerlendirildi.

ERZURUM AJANS - Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Mayıs 2021 dönemi Erzurum ekonomik performansını resmi kayıtlarla değerlendirdi.

 

 

DOSİAD Mayıs ayı bülteninde Erzurum’a ait, Ekonomik Denge, Vergi Tahsilatı, Kamu Harcamaları, Şirketleşme Performansı, kuruluş sermayesi durumu, Mükellef Sayısı, TÜFE, Konut Satışı, Faydalı Model ve Marka, Hava Ulaşım, Araç sayısı, Devir sayısı, TBB Erzurum verileri, Ticaret Bakanlığı ve TİM kaydında dış ticaret verileri kaydedildi.

 

 

Erzurum Ticaret Sektörü

 

 

DOSİAD Bülteninde ibrazında ödenen çek sayısı bakımından Erzurum’un yüksek performansına dikkat çekilerek, il ticaret sektörünün eminliği, ticarette kapasite ve hacim artışına işaret edildi. Mükellef sayısında devam eden artışın ticarette yeni bir yoğunlaşma döneminin başlangıcı olarak değerlendirildiği bültende, Erzurum’un ekonomi kimyasını yeniden kazandığı aktarıldı.

 

 

Kişi Başına Düşen Kamu Harcamalarındaki Artış

 

 

Bültende özellikle vurgu yapılan bir diğer gelişme ise ilde kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcamalarının artışı oldu. Türkiye’de kamu yatırım ve hizmet harcamaları bakımından 18, bölgede ise 2’inci sırada yer alan Erzurum’da kamunun il ekonomisindeki önemi belirtilerek, ‘il ekonomisinin kırmızı çizgisi kamudur’ denildi.

 

 

İhracat ve İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

 

 

Erzurum ekonomisinde 2 yıldır öne çıkan ihracat artışının bu yılın ilk beş ayında da sürdüğünün belirtildiği DOSİAD bülteninde, bunun il üretim ekonomisini tetiklediği, özellikle tarımsal yatırım ve üretime yoğunlaşmayı sağladığı belirtildi. Dış ticarette ise ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 30’lar düzeyinde olmasının ise ekonomik handikap olduğu belirtildi.

 

 

Markalaşma

 

 

Raporda öne çıkarılan konulardan birini de markalaşma seyri oluşturdu. Erzurum’un salgın sebebiyle marka başvuru sayısı düzeyinde beklenen sıçramayı göstermediği, faydalı model ve patentte ise üretimin artmasıyla il ekonomik aklının bilişime odaklandığı kaydedildi.

 

 

Öncelikli İki Sektör

 

 

Raporda Erzurum ekonomisinde iki sektörün hayati önem gösterdiği, tarım ve ticaret sektörünün il ekonomisinin önceliği olduğu aktarılarak, salgın döneminde gıda sektörü üretim ağının öneminin ortaya çıktığı, bunun da tarımda yoğunlaşmayı daha da zorunlu kıldığı bildirildi.

 

 

Erzurum Mayıs Ayı Tüfe’si

 

 

Erzurum İstatistik Bölgesi’nde, fiyatlar Nisan ayına göre yüzde 1,12 oranında artış kaydetti. Yıllık fiyat artış oranının yüzde 16,93 olarak belirtildiği Erzurum Bölgesi’nde, fiyatlar 2020 Aralık ayına göre de yüzde 5,97 oranında arttı, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı da yüzde 14,78 olarak kaydedildi.

 

 

Mayıs 2021 Dönemi Türkiye Ortalaması Ve Erzurum

 

 

TÜFE Mayıs 2021 dönemi verileri bazında, Erzurum İstatistik Bölgesi’nde enflasyon, Türkiye ortalamasına göre, aylık bazda yüzde 0,23, yıllık TÜFE’de yüzde 0,37, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı yüzde 0.65 oranında yüksek çıktı. Erzurum Bölgesinde aralık ayına göre fiyat değişim oranı ise yüzde 0.42 oranında düşük olarak kaydedildi.

 

 

Mayıs 2021 Tüfe’sinde Bölgenin En’leri

 

 

DOSİAD analizlerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi illerini içeren 4 istatistik bölgede Mayıs 2020 dönemi bazlı TÜFE’nin en yüksek olduğu bölgeler aylıkta yüzde 1,12’lik artışla ile Erzurum Bölgesi, 2020 yılı aralık ayına göre fiyat artışında yüzde 9,27 ile Malatya bölgesi, yıllıkta yüzde 20,10 ile Malatya Bölgesi, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranında da yüzde 15,03 ile Malatya bölgesi olarak tespit edildi.

 

 

Erzurum Mayıs Ayı Çek Verileri

 

 

Erzurum’da Mayıs ayında 373 milyon 51 bin TL tutarında 8 bin 585 çek ödemesi gerçekleştirildi. İl bölge illeri içinde ödenen çek sayısı yüksekliği bazında 2, ödenen çek tutarı yüksekliği kaydında ise 3’üncü sırayı aldı.

 

 

Mayıs Ayı Bölgesel Çek Sayısı Dağılımı

 

 

Ocak - Mayıs Dönemi Çek Sayısı Bölgesel Veriler

 

 

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizde, bu yılın ilk 5 aylık döneminde Erzurum’da 39 bin 788, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 52 bin 737, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 92 bin 183, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 252 bin 198 çekin ibrazında ödendiği bildirildi.

 

 

Erzurum’un Payı

 

 

DOSİAD hesaplamalarına göre, Ocak - Mayıs 2021 döneminde Erzurum’da zamanında ödenen çek sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi toplamında yüzde 75,44, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi toplamında yüzde 43.16, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15,77’lik pay edindi.

 

 

Erzurum Kamu Harcamaları

 

 

Erzurum’da bu yılın Mayıs ayında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 4.0 bin TL olarak bildirildi. Erzurum’un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 12,92, ülke toplamında yüzde 0,55’lik pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 18’inci sırada yer aldı.

 

 

Mayıs 2021 Verileri

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 Mayıs ayı kamu harcamaları verilerini paylaştı. Erzurum’da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın ilk 5 ayında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 12,1, eğitim giderleri yüzde 30,9’luk pay oluşturdu.

 

 

Erzurum Mayıs Ayı Kamu Harcamaları

 

 

Mayıs ayında Erzurum’da 391,8 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 7,2 milyon TL çevre, 10,3 milyon TL toplum refah ve iskanı, 368,3 milyon TL sağlık, 113,3 milyon TL din ve kültür, 939,5 milyon TL eğitim, 104,9 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 3,0 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

 

 

Erzurum Eğitim Harcamaları

 

 

Erzurum’da 2021 yılının ilk 5 ayında gerçekleştirilen kamu hizmet harcamaları toplamında eğitim giderleri yüzde 30,91’lik pay oluşturdu. Erzurum eğitim hizmet harcamaları düzeyinde bölgesinde 2’inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 20’inci sırayı aldı. İlde kişi başına bin 239 TL tutarında eğitim harcaması yapıldı.

 

 

Ocak - Mayıs Dönemi Eğitim Harcamaları

 

 

DOSİAD araştırma sonuçlarına göre, bu yılın ilk beş ayında Erzurum’da 939,5 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 1,3 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 2 milyar 477 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 6 milyar 463 milyon TL tutarında eğitim hizmet harcaması gerçekleştirildi.

 

 

Erzurum’un Bölge Ve Ülke Payı

 

 

DOSİAD tarafından resmi veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre bu yılın ilk 5 ayında Erzurum’da kaydedilen eğitim harcaması toplamı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 71,54, , Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 37,92, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14,53, ülke toplamında da yüzde 1.25’ lik pay edindi.

 

 

Erzurum Sağlık Harcamaları

 

 

Erzurum 2021 Mayıs dönemi kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2’inci, Türkiye sıralamasında ise 22’inci oldu. İl Nisan döneminde iller sıralamasında 24’üncüydü. İlde bu yılın ilk 5 ayı düzeyinde 368 milyon 315 bin TL tutarında sağlık hizmeti harcaması gerçekleştirildi.

 

 

Bölgesel Sağlık Giderleri Ve Erzurum

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2021 Mayıs ayı döneminde Erzurum’da 368 milyon 315 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 525,3 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 876,2 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 2 milyar 505 milyon, Türkiye toplamında 36,8 milyar TL tutarında sağlık hizmet harcaması kaydedildi.

 

 

Erzurum’un Bölge Ve Ülke Payı

 

 

DOSİAD tarafından bakanlık verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre 2021 Mayıs ayı döneminde Erzurum’da kaydedilen sağlık harcaması toplamı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 70,1, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 42,0, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 1469, ülke toplamında da yüzde 1,0’lik pay edindi.

 

 

Erzurum Ekonomik Denge Verileri

 

 

Erzurum dönemde, il gelirinde Van’ın ardından 2’inci, tahsil edilen gelirde birinci, kamu hizmet harcamalarında Van’ın ardından 2’inci, gelirin gideri karşılama oranı bakımından ise 4’üncü sırayı aldı.

 

 

Gelirin Gideri Karşılama Oranı

 

 

Erzurum’da 2021’nin ilk 5 ayında gelirin gideri karşılama oranı yüzde 32,29, gelir tahsilat oranı ise yüzde 32,84 olarak açıklandı. İl, gelirin gideri karşılama oranı bazında, Malatya, Ağrı ve Elazığ’ın ardından 4’üncü sırada kaldı

 

 

Erzurum Mayıs Ayı Verileri

 

 

Bu yılın ilk 5 ayında, Erzurum’da il geliri 2,9 milyar TL olurken, dönemde tahsil edilen gelir tutarı 981,2 milyon TL, toplam kamu hizmet harcamaları tutarı ise 3 milyar 38 milyon TL tutarında kaydedildi. İl gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 32,29, tahsil edilen gelirin tahakkuka oranı ise yüzde 32,84 olarak bildirildi.

 

 

Erzurum Bölgesel Ortalamaları Geçti

 

 

Erzurum’da 2021’in 5 aylık bölümünde kişi başına düşen il geliri 3,9 bin TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 4 bin 7 TL olarak kaydedildi. Erzurum Ocak - Mayıs ayları diliminde kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını geçti.

 

 

Erzurum Vergi Tahsilatı Veriler

 

 

Erzurum’da bu yılın ilk 5 ayında tahakkuk eden 1 milyar 558 milyon TL tutarındaki verginin 786.9 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 50,79 olarak gerçekleşti

 

 

Erzurum Mayıs Ayı Verileri

 

 

Erzurum Mayıs ayı vergi tahsilat oranı yüzde 50,79 olarak kaydedildi. İl, KUDAKA İstatistik bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 4’üncü sırada yer aldı.

 

 

Mayıs Ayı Tahsilat Oranları Ve Erzurum

 

 

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 50,49, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 49,76, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 49,75, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 41,76 oldu.

 

 

Mayıs Ayı Bölgesel Veriler Ve Erzurum

 

 

DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum’da 1,5 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,0 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 3,5 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 10,4 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum’un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 14,89 olarak aktarıldı.

 

 

Mayıs Ayı Erzurum’un Bölgesel Payları

 

 

Bu yılın ilk 5 ayında tahsil eden vergi tutarı Erzurum’da 786,9 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1,0 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 1,7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 1,7 milyar TL oldu. Erzurum’un tahsil edilen vergi tutarı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 18,02’lik pay edindi.

 

 

DOSİAD Mayıs Ayı Analizi

 

 

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, 5 aylık düzeyde toplam gelir Erzurum’da 2,9 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 3,6 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 6,7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 19,4 milyar TL oldu. Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında gelir payı yüzde 15,36 olarak hesaplandı.

 

 

Bölgesel Kamu Giderleri Ve Erzurum

 

 

2021’in ilk 5 ayında Kamu harcamaları tutarı Erzurum’da 3,0 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 4,3 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 8,3 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 23,9 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum’un bölge toplamında kamu harcama payı yüzde 12,69 olarak kaydedildi.

 

 

Erzurum Mayıs Ayı Motorlu Kara Taşıtı Verileri

 

 

Erzurum’da Mayıs ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 122 bin 821 olduğu bildirildi. Erzurum’da motorlu kara taşıtı sayısı Nisan ayına göre yüzde 0,19 artışla 122 bin 576’dan 122 bin 821, otomobil sayısı ise yüzde 26’lık artışla 61 bin 156’dan 61 bin 321’e yükseldi.

 

 

Erzurum Bin Kişiye Düşen Araç Sayısı

 

 

Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Erzurum’da bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 162.0; bin kişiye düşen otomobil sayısı 81, bin kişiye düşen kamyonet sayısı 36, bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.3 olarak hesaplandı.

 

 

Mayıs Ayı Erzurum Araç Varlığı

 

 

Mayıs ayı verilerinde Erzurum’da 61 bin 321 otomobil, 2 bin 628 minibüs, bin 197 otobüs, 27 bin 228 kamyonet, 5 bin 833 kamyon, 3 bin 209 motosiklet, 708 özel amaçlı taşıt, 20 bin 697 traktör olmak üzere toplam 122 bin 821 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. Erzurum araç varlığı bakımından bölgede 3’üncü sırada yer aldı.

 

 

Mayıs Ayı Bölgesel Kayıtlar Ve Erzurum

 

 

Mayıs 2021 kaydında Erzurum’da 122 bin 821, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 201 bin 228, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 325 bin 953, Doğu Anadolu Bölgesinde 805 bin 322 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi. Erzurum’un trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15.25’lik pay edindi.

 

 

Erzurum Mayıs Ayı Araç Devir Verileri

 

 

Erzurum’da bin 501 otomobil, 42 minibüs, 10 otobüs, 518 kamyonet, 60 kamyon, 41 motosiklet, 1 özel amaçlı taşıt ve 120 traktör olmak üzere toplam 2 bin 293 aracın devredildiği açıklandı. Erzurum’da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 65,46 olarak kaydedildi.

 

 

Erzurum’un Mayıs Ayı Taşıt Devir Payı

 

 

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum’un Mayıs ayı kaydında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 63,87, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 44,39, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 16,27’lik pay oluşturdu.

 

 

Erzurum’un Otomobil Devir Payı

 

 

Erzurum’da Mayıs 2021 döneminde devri gerçekleştirilen otomobil sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 64,33, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 51,31, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 18,13, Türkiye toplamında ise yüzde 0,49 oranında pay gösterdi.

 

 

Erzurum Markalaşma Performansı

 

 

Erzurum marka üretimi bakımından yılın Ocak - Mayıs ayları düzeyinde bölgede 3’üncü olurken, ülke illeri sıralamasında ise 45’inci sırada yer aldı. İlin 4 aylık süreçte marka başvuru sayısının bölge toplamındaki oranı yüzde 12,45, ülke toplamındaki oranı yüzde 0.17 olarak bildirildi.

 

 

Mayıs Ayı Erzurum Verileri

 

 

Erzurum’da bu yılın Mayıs ayında 12; yılın Ocak - Mayıs ayları toplamında ise 131 marka başvurusunun yapıldığı paylaşıldı. İl 5 aylık düzeyde marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 45, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 3’üncü sırayı aldı.

 

 

Ocak - Mayıs Dönemi

 

 

Bu yılın Ocak - Mayıs ayları kapsamında Erzurum’dan 131, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 228, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 363, Doğu Anadolu Bölgesinden bin 52, ülkede ise 73 bin 262 marka başvurusu yapıldı. Erzurum’un 5 aylık marka başvuru sayısı KUDAKA Bölesinde yüzde 57,45, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde ise yüzde 36,0’lık pay edindi.

 

 

Erzurum Faydalı Model Üretimi

 

 

Erzurum Faydalı Model üretimi bazında Bölge liderliğini korudu. İl Başvuru sayısı kaydında Türkiye illeri sıralamasında 21’inci sırada yer aldı. İlden yapılan faydalı model başvuru sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 26,98’e yükseldi.

 

 

Mayıs Ayı Verileri

 

 

Erzurum’dan Mayıs ayında 1, bu yılın ilk 5 ayında ise 17 başvurunun gerçekleştirildiği bildirildi. Erzurum’dan ocak ayında 4, şubat ayında 6, mart ayında 3, Nisan ayında 3, mayıs ayında 1 başvuru kaydedilmişti. İlin faydalı model başvuru sayısının Türkiye toplamındaki payı yüzde 0.81 oldu.

 

 

DOSİAD Veri Analizi

 

 

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, 2021 yılının Mayıs ayında Erzurum’dan 1, KUDAKA Bölgesinden 1, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden 1, Doğu Anadolu Bölgesinden 7; beş aylık kayıtta ise Erzurum’dan 17, KUDAKA Bölgesinden 24, Kuzeydoğu Anadolu’dan 29, Doğu Anadolu’dan ise 63 başvuru yapıldı.

 

 

Erzurum’un Faydalı Model Payı

 

 

Bu yılın ilk 5 ayı düzeyinde Erzurum’dan gerçekleştirilen faydalı model başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 70,83, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 58,62, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 26,9, ülke toplamında ise yüzde 0.81’lik pay gösterdi.

 

 

Erzurum Şirketleşme Performansı

 

 

Erzurum’da bu yılın ilk 5 ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,28 oranında arttı. İl üç aylık bazda kurulan şirket sayısı çokluğu bakımından bölge illeri sıralamasında Malatya, Van ve Elazığ’ın ardından 4’üncü sırayı aldı.

 

 

Erzurum Ocak - Mayıs Verileri

 

 

Erzurum’da bu yılın ilk 5 ayında 118 şirket, 13 kooperatif, 46 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 11 şirket, 1 kooperatif tasfiye işlemi gördü. İlde 9 şirket, 1 kooperatif, 1 kooperatif ve 22 küçük işletme kapandı. 2020 yılının aynı döneminde ilde 107 şirket, 8 kooperatif ve 42 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

 

 

Bölgesel Veriler Ve Erzurum

 

 

DOSİAD tarafından yapılan analize göre 2021’in ilk 5 ayında Erzurum’da 118, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 189, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 328, Doğu Anadolu Bölgesinde ise bin 141 şirket kurulumu kaydedildi. Erzurum’un bölge toplamında kurulan şirket sayısı payı yüzde 10,34 oldu

 

 

Artış Oranı

 

 

2020 yılı Ocak - Mayıs dönemine göre bu yılın aynı diliminde kurulan şirket sayısı artış oranı Erzurum’da yüzde 10.28, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 24.34, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 33.87, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 44.98 olarak gerçekleşti.

 

 

Erzurum’un Payı

 

 

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, 5 aylık dönemde Erzurum’da kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 62.43, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 35.97, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 10.34, ülke toplamında da yüzde 0.26’lık pay edindi.

 

 

Erzurum Kurulan Şirket Sermaye Verileri

 

 

TOBB illere Göre Kurulan Şirketlerin 5 aylık Sermaye Dağılımı sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da bu yılın Mayıs ayında kurulan 12 şirket sermayesinin 20,6 milyon; Ocak - Mayıs döneminde kurulan 118 şirket sermayesinin 87,8 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4’üncü sırada yer aldı.

 

 

Mayıs Ayı Bölgesel Veriler Ve Erzurum

 

 

Mayıs ayı bazlı şirket kurulum sermayesi, 12 şirketin kurulduğu Erzurum’da 20,6 milyon, 17 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 21,7 milyon, 30 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 41,2 milyon, 108 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 86,6 milyon olarak bildirildi.

 

 

5 Aylık Bölgesel Veriler Ve Erzurum

 

 

Bu yılın ilk 5 ayında şirket kurulum sermayesi, 118 şirketin kurulduğu Erzurum’da 87,8 milyon, 189 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 107,5 milyon, 328 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 225,6 milyon, bin 141 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 762,2 milyon TL olarak bildirildi.

 

 

Erzurum’un Sermaye Payı

 

 

DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un bu yılın Ocak - Mayıs ölçeğinde şirket kurulum sermayesi payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 81,71, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 38,93, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 11,52 olarak değerlendirildi.

 

 

Erzurum Mayıs Ayı Konut

 

 

İlde Mayıs ayında 385, 5 aylık süreçte ise 2 bin 520 konutun satışı gerçekleşti. İlde Mayıs ayında satılan konut sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,67; Ocak - Mayıs dönemi konut satış sayısı ise 2020 yılının ilk 5 aylık dönemine göre yüzde 3,3 oranında düşüş gösterdi.

 

 

Erzurum Mayıs 2021 Verileri

 

 

Erzurum’da Mayıs ayında 60 ipotekli, 325 diğer yollardan olarak toplam 385 konut satışının gerçekleştirildiği açıklandı. 2020 yılı Mayıs ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 52,3 oranında azaldı, diğer yollardan satılan konut sayısındaki artış oranı ise yüzde 11,3 oldu. 2020 yılının aynı döneminde 126 ipotek, 2291 de diğer yollardan 417 konut satışı yapılmıştı.

 

 

Erzurum Ocak - Mayıs 2020 Verileri

 

 

İlde bu yılın ilk 5 ayında 374 ipotek, 2 bin 146 diğer yollardan olmak üzere toplam 2 bin 520 konut satışı yapıldı. 2020 yılının Ocak - Mayıs dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 59,9 oranında azaldı, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 281,7 oranında arttı. Erzurum’da 2020 yılının Ocak - Mayıs döneminde 933 ipotek, bin 673 diğer yollardan 2 bin 606 konut satışı gerçekleşmişti.

 

 

Erzurum Mayıs Ayı Birinci Ve İkinci El Satışları

 

 

Erzurum’da Mayıs 2021 döneminde el değiştiren konutların 126’sı birinci, 259’u ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 19,2, ikinci el satışları ise yüzde 0,76 oranda düşüş kaydetti. TÜİK verilerine göre, 2020 Mayıs ayında satılan 417 konutun 126’sı birinci, 291’i ise ikinci elden satılmıştı.

 

 

Erzurum Ocak - Mayıs Dönemi Birinci Ve İkinci El Satışları

 

 

Erzurum’da bu yılın 5 ayında el değiştiren 2 bin 520 konuttan 926’sı birinci, bin 3594’ü ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 2,2 oranında arttı, 2’inci el satışları ise yüzde 6,23 oranında düşüş gösterdi. 2020 yılının aynı döneminde ilde, 906 konut bir, bin 700 konut ise ikinci elden satılmıştı.

 

 

Erzurum Bölgesel Konut Satış Performansı

 

 

Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında konut satış payı Mayıs 2021 döneminde yüzde 15,51, Ocak - Mayıs dönemi konut satış sayısı payı ise yüzde 15,45 olarak kaydedildi. İl Mayıs ayında ve Ocak- Mayıs ayları döneminde de konut satış sayısı yüksekliği bakımından Bölge illeri içinde Malatya ve Elazığ’ın ardından 3’üncü oldu.

 

 

TÜİK Mayıs Ayı Verileri

 

 

2021 Mayıs döneminde Erzurum’da 385, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 552, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 785, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 2 bin 482, ülke toplamında da 59 bin 166 konut satışı gerçekleştirildi.

 

 

DOSİAD Mayıs Ayı Analizi

 

 

Veriler kaydında Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un Mayıs ayı konut satış sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 69,74, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 49,0, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,51’lik oran gösterdi.

 

 

Erzurum Faal Mükellef Verileri Ve Ticaret Sektörü Performansı

 

 

Erzurum’da 10 bin 785 Gelir Vergisi, 8 bin 681 Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 415 Kurumlar Vergisi, 16 bin 113 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 409 Gayrimenkul Sermaye iradı, 13 bin 990 da Katma Değer Vergisi faal vergi mükellefinin bulunduğu bildirildi.

 

 

Aylık Değişim Oranları

 

 

Erzurum’da 2021 yılı nisan ayına göre faal mükellef artış oranı Gelir Vergisinde yüzde 0,19, Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisinde yüzde 0,55, Kurumlar Vergisinde yüzde 0,41, Gelir Stopaj Vergisinde yüzde 0,42, Katma Değer Vergisi düzeyinde ise yüzde 0,23, aktif mükellef sayısında ise yüzde 0.36 oldu.

 

 

Aktif Mükellef

 

 

Erzurum’da Kurumlar Vergisi, Basit usulde Vergilendirilen gelir ve Gelir Vergisi faal mükelleflerinin oluşturduğu aktif vergi mükellefi sayısındaki artış Mayıs ayında da devam etti. 2020 aralık ayında 22 bin 415, 2021 yılı nisan ayında 22 bin 798 olan aktif vergi mükellefi sayısı Mayıs 2021 döneminde 22 bin 881’e ulaştı.

 

 

5 Aylık Değişim Oranları

 

 

Erzurum’da 2020 yılı Aralık ayına göre faal mükellef artış oranı Gelir Vergisinde yüzde 2,13, Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisinde yüzde 1,88, Kurumlar Vergisinde yüzde 2,39, Gelir Stopaj Vergisinde yüzde 2,84, Gayrimenkul Sermaye iradında yüzde 2,1, Katma Değer Vergisinde yüzde 2,13 oldu.

 

 

Erzurum Ocak - Mayıs Dönemi İhracat

 

 

Erzurum’da bu yılın Mayıs ayında 1 milyon 937 bin dolar; yılın Ocak - Mayıs ayları kapsamında ise 13 milyon 595 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

 

 

Erzurum 5 Aylık Süreç

 

 

Erzurum’da bu yılın 5 ayı düzeyinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 4.2 milyon dolarla Mart ayı oldu. Verilere göre ilden, ocak ayında 2 milyon 585 bin dolar, şubat ayında 2 milyon 53 bin dolar, mart ayında 4 milyon 206 bin dolar, nisanda 2 milyon 813 bin, mayısta 1 milyon 937 bin dolarlık ihracat yapıldı.

 

 

Mayıs Ayı Verileri Ve Erzurum

 

 

Mayıs 2021 döneminde Erzurum’dan 1 milyon 937 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 3 milyon 643 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 13 milyon 845 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 67 milyon 431 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

 

 

Ocak - Mayıs Dönemi Ve Erzurum

 

 

Bu yılın Ocak - Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık bölümünde Erzurum’dan 13 milyon 595 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 24 milyon 372 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 75 milyon 976 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 409 milyon 537 milyon değerinde ihracat yapıldı.

 

 

Erzurum İhracat Ülke

 

 

Erzurum’dan Mayıs 2021 döneminde 12, yılın ilk 5 ayında ise 35 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Erzurum’dan 10 ülkeye yapılan ihracat değeri artarken, 14 ülkeyle yapılan ihracat değerinde düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat ABD’ye yapılırken, bu ülkeyi ihracat değeri yüksekliği kaydında Gürcistan, Kamerun, Azerbaycan ve Irak izledi.

 

 

Mayıs Ayı Verileri

 

 

Erzurum’dan Mayıs ayında 12, bu yılın Ocak - Mayıs döneminde ise 35 ülkeyle ihracat yapıldı. İlden Amerika Kıtasından ABD; Avrupa Kıtasından Gürcistan, Azerbaycan, Fransa, Bulgaristan, Almanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Malta, İsveç, KKTC, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Yunanistan, Macaristan, Birleşik Krallık, Avusturya; Afrika Kıtasından Kamerun, Nijerya, Nijer, Mısır, Libya, Gambiya, Gana, Somali, Fas, Senegal; Asya Kıtasından Suriye, Irak, Katar, Kuveyt, İran, Ürdün ve BAE ile ihracat gerçekleştirildi.

 

 

10 Ülke İhracatında Artış

 

 

Bu yılın ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek oranda ihracatın arttığı ülke Kamerun oldu, bu ülkeyi Fransa izledi. 5 aylık bazda ihracat değeri artışı Kamerun’la yüzde 8933, Fransa ile yüzde 2219, Katar’la yüzde 1582,9, Nijerya ile yüzde 643.1, Arnavutluk ile yüzde 319,3, Kuveyt ile yüzde 129.2, Gürcistan ile yüzde 80.5, ABD ile yüzde 63.4, KKTC ile yüzde 60.4, Azerbaycan ile yüzde 13,5, oranında gerçekleşti.

 

 

5 Aylık İhracat Değeri

 

 

Erzurum’dan bu yılın ilk 5 ayında 12 ülkeyle ihracat gerçekleştirildi. Dönemde Gürcistan’a 631 bin, ABD’ye 797,1 bin, Azerbaycan’a 71,6 bin, Irak’a 23,03 bin, Katar’a 133,1 bin, , Kosova’ya 9,3 bin, Ukrayna’ya 73,0 bin, Fransa’ya 20,0 bin, Somali’ye 172,0 bin, Rusya Federasyonu’na 3.5 bin, İsveç’e 2.2 bin, Avusturya’ya 0.93 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

 

 

Erzurum İhracat Sektör

 

 

Erzurum’da bu yılın Mayıs ayında 12, Ocak - Mayıs ayları arasında ise 15 sektör ihracat gerçekleştirdi. 5 aylık boyutta 2020 yılının aynı dönemine göre 7 sektör ihracatında artış, 9 sektör ihracatında ise düşüş gözlendi.

 

 

Mayıs Ayı Erzurum Verileri

 

 

Erzurum’dan Mayıs 2021 döneminde en yüksek değerde ihracat kaydeden 3 sektör Madencilik Ürünleri, Kimyevi maddeler ve Hububat sektörleri oldu. Bu yılın ilk 5 ayında ise en fazla değerde ihracat gerçekleştiren 5 sektör Çimento, Madencilik, Kimyevi maddeler, Hububat, demir ve demirdışı metaller sektörü olarak sıralandı.

 

 

5 Aylık Erzurum Verileri

 

 

DOSİAD analizlerine göre, Erzurum’dan yılın ilk 5 ayında ilk 5 yer alan sektörlerin ihracat payı çimento sektöründe yüzde 26,0, madencilik sektörü payı yüzde 25,28, kimyevi maddeler sektörü payı yüzde 14,80, Hububat sektörü payı yüzde 14,45, demir ve demirdışı metaller sektörü payı yüzde 7,73 olarak gerçekleşti.

 

 

7 Sektör İhracatında Artış

 

 

Yılın Ocak - Mayıs arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre 7 sektör ihracatında artış, 9 sektör ihracatında ise düşüş yaşandı. Deri ve deri mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Tekstil ve Hammaddeleri, Madencilik ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörleri ihracat artışı kaydeden sektörler olarak belirlendi

 

 

Artış Oranları

 

 

Bir yıllık süreç bazında ihracat değeri artış oranı tekstilde yüzde 108,8, deri ve deri mamullerinde yüzde 5723, çimento sektöründe yüzde 511,8, madencilik ürünlerinde yüzde 60,1, demir ve demirdışı metallerde yüzde 13,4, Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 52,0, hububatta ise yüzde 1142 olarak değerlendirildi.

 

 

Erzurum Dış Ticaret

 

 

Erzurum’da 5 aylık süreçte 9,7 milyon dolar değerinde ihracat, 37,1 milyon dolar değerinde ithalat olmak üzere toplam 46,8 milyon dolar hacminde dış ticaret gerçekleştirildi. İl Dış ticaretinde 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 163,3’lük artış kaydedildi.

 

 

Erzurum İhracat

 

 

Erzurum’dan bu yılın 5 ayında 9 milyon 746 bin dolar değerinde ihracat yapıldı. Yılın 5 ayında kaydedilen ihracat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 34,4 oranında artış gösterdi. Erzurum’dan 2020 yılının ilk 5 ayında 7 milyon 252 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

 

 

Erzurum İthalat

 

 

Erzurum’dan bu yılın Ocak - Mayıs ayları toplamında 37 milyon 140 bin dolar değerinde ithalat yapıldığı bildirildi. Yılın ilk 5 ayında kaydedilen ithalat değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 252,0 oranında artış gösterdi. Erzurum’dan 2020 yılının ilk 5 ayında 10 milyon 552 bin dolar tutarında ithalat yapılmıştı.

 

 

Erzurum Dış Ticaret

 

 

Erzurum’dan bu yılın 5 ayında kaydedilen ihracat değeri 9,7 milyon doları ihracat, 37,1 milyon doları da ithalat olmak üzere toplam 46 milyon 886 bin dolara ulaştı. İlden 2020 yılının beş ayında 17 milyon 804 bin dolarlık dış ticaret gerçekleşmişti. Erzurum Dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 20,78, ithalat payı ise yüzde 79,21 oldu.

 

 

Erzurum Hava Ulaşımı

 

 

2020 yılı Mayıs ayına göre, Bu yılın ilk beş aylık diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 58, ticari uçak seferi sayısı yüzde 66, taşınan yük miktarı yüzde 44, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 47 oranında artış gösterdi. Havalimanından yapılan dış hat uçak seferi sayısı yükselişe geçerek yüzde 12 oranında artış kaydetti.

 

 

Erzurum Havalimanı Uçak Sefer Sayısı

 

 

Bu yılın ilk beş ayında Erzurum havalimanından 2 bin 217 iç, 46 dış hat üzerinden olarak toplam 2 bin 263 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 59, dış hat sefer sayısı yüzde 12, toplam uçuş sayısı ise yüzde 58’lik artış gösterdi. Havalimanından 2020 yılı Mayıs ayında bin 392 iç, 41 dış, toplam bin 433 sefer yapılmıştı.

 

 

Erzurum Havalimanı Yolcu Sayısı

 

 

Erzurum hava limanından iç hatta 268 bin 86, dış hatta bin 741 toplam 269 bin 827 yolcunun yararlandığı açıklandı. Verilere göre yolcu sayısı artışı iç hatta yüzde 48, toplamda yüzde 47 olurken, dış hat yolcu sayısında yüzde 1 oranında geriledi. Geçen yıl aynı dönemde havalimanından iç hatta 181 bin 490, dış hatta ise bin 762 yolcu yararlanmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.